Mat-bang-tong-the-toa-park-11-chung-cu-times-city-park-hill-premium

GIỚI THIỆU THIẾT KẾ CHUNG CƯ TIMES CITY PARK 11 – DỰ ÁN VINHOMES TIMES CITY PARK HILL PREMIUM

Chung cư times city park 11Times City Park Hill Premium Chiều cao xây dựng Park 11 cao 34 tầng, thiết kế 20 căn/1 sàn. Diện tích từ 68,1m2 – 148,8 (2 – 4 phòng ngủ)

GIỚI THIỆU THIẾT KẾ CHUNG CƯ TIMES CITY PARK 11 – DỰ ÁN VINHOMES TIMES CITY PARK HILL PREMIUM

Mat-bang-can-ho-01-toa-park-11-chung-cu-times-city-park-hill-premium

Mặt bằng căn hộ 01 tòa park 11 chung cư times city park hill premium

Mat-bang-can-ho-02-toa-park-11-chung-cu-times-city-park-hill-premium

Mặt bằng căn hộ 02 tòa park 11 chung cư times city park hill premium

Mat-bang-can-ho-03-toa-park-11-chung-cu-times-city-park-hill-premium

Mặt bằng căn hộ 03 tòa park 11 chung cư times city park hill premium

Mat-bang-can-ho-04-toa-park-11-chung-cu-times-city-park-hill-premium

Mặt bằng căn hộ 04 tòa park 11 chung cư times city park hill premium

Mat-bang-can-ho-05-toa-park-11-chung-cu-times-city-park-hill-premium

Mặt bằng căn hộ 05 tòa park 11 chung cư times city park hill premium

Mat-bang-can-ho-06-toa-park-11-chung-cu-times-city-park-hill-premium

Mặt bằng căn hộ 06 tòa park 11 chung cư times city park hill premium

Mat-bang-can-ho-07-toa-park-11-chung-cu-times-city-park-hill-premium

Mặt bằng căn hộ 07 tòa park 11 chung cư times city park hill premium

Mat-bang-can-ho-08-toa-park-11-chung-cu-times-city-park-hill-premium

Mặt bằng căn hộ 08 tòa park 11 chung cư times city park hill premium

Mat-bang-can-ho-09-toa-park-11-chung-cu-times-city-park-hill-premium

Mặt bằng căn hộ 09 tòa park 11 chung cư times city park hill premium

Mat-bang-can-ho-10-toa-park-11-chung-cu-times-city-park-hill-premium

Mặt bằng căn hộ 10 tòa park 11 chung cư times city park hill premium

Mat-bang-can-ho-11-toa-park-11-chung-cu-times-city-park-hill-premium

Mặt bằng căn hộ 11 tòa park 11 chung cư times city park hill premium

Mat-bang-can-ho-12-toa-park-11-chung-cu-times-city-park-hill-premium

Mặt bằng căn hộ 12 tòa park 11 chung cư times city park hill premium

Mat-bang-can-ho-12A-toa-park-11-chung-cu-times-city-park-hill-premium

Mặt bằng căn hộ 12A tòa park 11 chung cư times city park hill premium

Mat-bang-can-ho-12B-toa-park-11-chung-cu-times-city-park-hill-premium

Mặt bằng căn hộ 12B tòa park 11 chung cư times city park hill premium

Mat-bang-can-ho-15-toa-park-11-chung-cu-times-city-park-hill-premium

Mặt bằng căn hộ 15 tòa park 11 chung cư times city park hill premium

Mat-bang-can-ho-16-toa-park-11-chung-cu-times-city-park-hill-premium

Mặt bằng căn hộ 16 tòa park 11 chung cư times city park hill premium

Mat-bang-can-ho-17-toa-park-11-chung-cu-times-city-park-hill-premium

Mặt bằng căn hộ 17 tòa park 11 chung cư times city park hill premium

Mat-bang-can-ho-18-toa-park-11-chung-cu-times-city-park-hill-premium

Mặt bằng căn hộ 18 tòa park 11 chung cư times city park hill premium

Mat-bang-can-ho-19-toa-park-11-chung-cu-times-city-park-hill-premium

Mặt bằng căn hộ 19 tòa park 11 chung cư times city park hill premium

Mat-bang-can-ho-20-toa-park-11-chung-cu-times-city-park-hill-premium

Mặt bằng căn hộ 20 tòa park 11 chung cư times city park hill premium

LIÊN HỆ

Để biết thêm thông thêm thông tin chi tiết mặt bằng thiết kế Chung cư times city park 11 – Dự án Times City Park Hill Premium khách hàng liên hệ HOTLINE miễn phí

Ms Thơm Mr Thắng 0968.667.355 Ms Linh 0915.562.211

Cảm ơn quý khách đã đọc tin tại: Bantimescity.com.vn